Trái cây nhập khẩu Hải Phòng (DP Fruits Hải Phòng)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMV9+CP3, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 238 82 84
Trang web dpfruits.vn
Vị trí chính xác 20.843.505.699.999.900, 106.669.282


Địa chỉ Trái cây nhập khẩu Hải Phòng (DP Fruits Hải Phòng) ở đâu?

RMV9+CP3, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trái cây nhập khẩu Hải Phòng (DP Fruits Hải Phòng) như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Tạp Hóa 23 - Hoà Khánh Nam