Trạm Y Tế Xã Ka Đô – Ka Do

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thôn Nam Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Ka Do, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3636 001
Trang web
Vị trí chính xác 117.303.489, 1.086.056.873


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn - Khu dân cư Trung Sơn