Trân Châu Beach & Resort Phuoc Hai, Phước Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT44A, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu 794650, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3886 216
Trang web business.site
Vị trí chính xác 1.039.678, 10.726.813.729.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  White Lotus Hue Hotel - Phú Nhuận