Trúc Lâm Tịnh Xá, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 546 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3832 742
Trang web
Vị trí chính xác 103.761.487, 1.070.694.219


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Kim Quang - An Cựu