Trung tâm Âm nhạc Rose Music – Kiến An Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phương Khê, Lô 89 khu TĐC, Đồng Hòa 1, Kiến An, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0335 485 596
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.829.596, 10.665.958.669.999.900


Địa chỉ Trung tâm Âm nhạc Rose Music - Kiến An Hải Phòng ở đâu?

Phương Khê, Lô 89 khu TĐC, Đồng Hòa 1, Kiến An, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Âm nhạc Rose Music - Kiến An Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lớp Nhạc HÀ THU ( Chuyên Dạy Đàn Piano, Organ, Guitar, Ukulele tại Quận 12 ) - Đông Hưng Thuận