Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 41 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0778 718 888
Trang web pec-edu.vn
Vị trí chính xác 20.849.654.299.999.900, 10.668.944.979.999.900


Địa chỉ Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC ở đâu?

41 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non Khai Minh Trí - Phú Mỹ