Trung tâm Anh Ngữ Quốc tế Star Edu, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3815 818
Trang web star-siec.edu.vn
Vị trí chính xác 103.674.339, 10.708.462.689.999.900


Địa chỉ Trung tâm Anh Ngữ Quốc tế Star Edu ở đâu?

155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Anh Ngữ Quốc tế Star Edu như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi - Đường Đoàn Đức Ngọc