Trung Tâm Bảo Hành Samsung, Phú Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ô 8,9, Lô NP6, BECAMEX CITY CENTER, Đ. 30 Tháng 4, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3868 868
Trang web samsung.com
Vị trí chính xác 109.758.815, 1.066.718.142


Địa chỉ Trung Tâm Bảo Hành Samsung ở đâu?

Ô 8,9, Lô NP6, BECAMEX CITY CENTER, Đ. 30 Tháng 4, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Bảo Hành Samsung như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Đô Nga - Tân Chính