Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe Cán Bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế – Vĩnh Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 561
Trang web pbvskcb.thuathienhue.gov.vn
Vị trí chính xác 164.623.796, 10.758.952.409.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe Cán Bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế ở đâu?

1 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe Cán Bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30]

Hình ảnh thực tế