Trung tâm bơi lặn Biển Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VJ93+CRX, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 658 36 79
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 208.686.006, 1.066.046.032


Địa chỉ Trung tâm bơi lặn Biển Đông ở đâu?

VJ93+CRX, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm bơi lặn Biển Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-10:30], Chủ Nhật:[05:00-11:00], Thứ Hai:[05:00-10:30], Thứ Ba:[05:00-10:30], Thứ Tư:[05:00-10:30], Thứ Năm:[05:00-10:30], Thứ Sáu:[05:00-10:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồ Bơi Thủy Tiên - Xuân Hoà