Trung tâm Đăng kiểm XCG 5006V – Tân Thuận Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3872 6101
Trang web dangkiem5006v.com.vn
Vị trí chính xác 107.544.921, 1.067.244.326


Địa chỉ Trung tâm Đăng kiểm XCG 5006V ở đâu?

118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Đăng kiểm XCG 5006V như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TT Đăng Kiểm 2910D - Hoàng Mai