Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng 1504D

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL10, Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0388 888 108
Trang web
Vị trí chính xác 206.634.378, 1.064.467.567


Địa chỉ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng 1504D ở đâu?

QL10, Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng 1504D như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trạm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S - Phường 5