Trung tâm đào tạo logistics

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76 Ngô Kim Tài, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0788 456 457
Trang web
Vị trí chính xác 208.346.704, 1.066.897.977


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Hoàng Minh Hải Phòng