Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên – YES Center, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3984 9416
Trang web daynghethanhnien.com
Vị trí chính xác 10.838.906, 1.066.818.957


Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên - YES Center ở đâu?

1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên - YES Center như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm An Giang - Châu Phú B