Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm thần Thành phố Đà Nẵng – Hoà Khánh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 8, Khu Phố, Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3737 304
Trang web
Vị trí chính xác 160.476.668, 1.081.545.817


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219391ae19459:0x5c44d8727d6abd95

Xem thêm:  Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng - Hoà Khánh Bắc