TRUNG TÂM ĐỒ CÂU, MỒI CÂU CÁ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 93 P. Vũ Xuân Thiều, P, Long Biên, Hà Nội 140000, Việt Nam
Số điện thoại 097 288 23 86
Trang web business.site
Vị trí chính xác 210.322.352, 10.591.575.089.999.900


Địa chỉ TRUNG TÂM ĐỒ CÂU, MỒI CÂU CÁ ở đâu?

93 P. Vũ Xuân Thiều, P, Long Biên, Hà Nội 140000, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM ĐỒ CÂU, MỒI CÂU CÁ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồ Câu Cá Trí Râu, An Phú Đông