Trung tâm Du học – Xuất khẩu lao động Việt Phát – Khu Phước Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trung tâm Y tế, 47 Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 090 690 70 79
Trang web duhocxkld.edu.vn
Vị trí chính xác 107.916.786, 1.069.499.855


Địa chỉ Trung tâm Du học - Xuất khẩu lao động Việt Phát ở đâu?

Trung tâm Y tế, 47 Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Du học - Xuất khẩu lao động Việt Phát như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31751f2483df44d3:0xe89d7a92f4be37dd

Xem thêm:  Cắt Tóc Nam Nguyễn Long - Tân Tiến