Trung tâm Gia sư Chuẩn Y Thái Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 410 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xyên, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 801 98 31
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 204.483.915, 1.063.368.684


Địa chỉ Trung tâm Gia sư Chuẩn Y Thái Bình ở đâu?

410 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xyên, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Gia sư Chuẩn Y Thái Bình như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[07:30-18:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  California Fitness & Yoga, Tp. Hồ Chí Minh