Trung Tâm Giao Dịch Mobifone Ninh Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 61 Nguyễn Lương Bằng, TT. Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3768 688
Trang web
Vị trí chính xác 207.329.069, 1.063.945.466


Địa chỉ Trung Tâm Giao Dịch Mobifone Ninh Giang ở đâu?

61 Nguyễn Lương Bằng, TT. Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giao Dịch Mobifone Ninh Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung Tâm Viettel Nhà Bè, TT. Nhà Bè