Trung Tâm Giao Dịch Vinaphone

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3746 555
Trang web 3gvinaphone.com.vn
Vị trí chính xác 208.642.857, 10.668.123.179.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Giao Dịch Vinaphone ở đâu?

1 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giao Dịch Vinaphone như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-17:00], Chủ Nhật:[08:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế