Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm & Dạy Nghề Votec, Phường 15

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25CT Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 2672
Trang web
Vị trí chính xác 10.779.513.999.999.900, 10.666.358.699.999.900


Xem thêm:  Trung Tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông - tổ 3