Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2e Nguyễn Văn Linh, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2688 031
Trang web haiphong.work
Vị trí chính xác 208.612.705, 10.670.033.579.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang - P. Mỹ Bình