Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Lê Văn Việt, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ số cũ 99 Lê Văn Việt, P, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6800
Trang web nguyenkim.com
Vị trí chính xác 108.450.743, 1.067.938.327


Địa chỉ Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Lê Văn Việt ở đâu?

số cũ 99 Lê Văn Việt, P, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Lê Văn Việt như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  khu Đô Thị Việt Phát south City