Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thuốc Dân Tộc – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 145 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7109 6699
Trang web thuocdantoc.vn
Vị trí chính xác 107.976.201, 1.066.883.259


Địa chỉ Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thuốc Dân Tộc ở đâu?

145 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thuốc Dân Tộc như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Gas Nguyên, TT. Ngãi Giao