Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Bảo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 94 Đường P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng 04715, Việt Nam
Số điện thoại 0333 809 333
Trang web giabaoedu.vn
Vị trí chính xác 20.856.454.499.999.900, 10.668.585.069.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Bảo ở đâu?

94 Đường P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng 04715, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Bảo như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung Tâm Hoa Văn Hóa Quận Thủ Đức, Linh Chiểu