Trung Tâm Ngoại Ngữ Phát Triển Toàn Diện Bảo Bảo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 131 P. Nguyễn Tất Tố, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 904 16 39
Trang web
Vị trí chính xác 208.312.897, 1.066.884.027


Địa chỉ Trung Tâm Ngoại Ngữ Phát Triển Toàn Diện Bảo Bảo ở đâu?

131 P. Nguyễn Tất Tố, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Ngoại Ngữ Phát Triển Toàn Diện Bảo Bảo như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TRUNG TÂM GIA SƯ TÂN AN LONG AN - Phường 3