Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Việt Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 282 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3736 886
Trang web trungtamvietmy.blogspot.com
Vị trí chính xác 208.393.534, 10.669.434.969.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Việt Mỹ ở đâu?

282 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Việt Mỹ như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường THCS & THPT Dân Lập Việt Hoa Quang Chánh - Xuân Trung