Trung Tâm Tiệc Cưới Giang Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đ. Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 357 97 79
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.297.922, 1.066.980.279


Địa chỉ Trung Tâm Tiệc Cưới Giang Thanh ở đâu?

1 Đ. Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Tiệc Cưới Giang Thanh như thế nào?

Thứ Bảy:[00:00-22:00], Chủ Nhật:[00:00-22:00], Thứ Hai:[00:00-22:00], Thứ Ba:[00:00-22:00], Thứ Tư:[00:00-22:00], Thứ Năm:[00:00-22:00], Thứ Sáu:[00:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơm Chay Trúc Diệp - Đạ M'Ri