TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC PANDA

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 319 Đường Đà Nẵng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 098 125 00 29
Trang web pandaedu.vn
Vị trí chính xác 208.624.038, 1.067.093.173


Địa chỉ TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC PANDA ở đâu?

319 Đường Đà Nẵng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC PANDA như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Trung Học VINSCHOOL