Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nhà Nước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 112 Đ. Lê Duẩn, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3690 317
Trang web
Vị trí chính xác 208.220.983, 1.066.469.264


Xem thêm:  Văn Phòng Thừa Phát Lại Thành Đông