Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phước Hưng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa – Vũng Tàu, 19 Phạm Ngọc Thạch, Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3732 206
Trang web
Vị trí chính xác 10.507.495.299.999.900, 1.071.768.725


Địa chỉ Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở đâu?

Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa – Vũng Tàu, 19 Phạm Ngọc Thạch, Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-04:30], Thứ Năm:[07:30-04:30], Thứ Sáu:[07:30-04:30], Thứ Bảy:[07:30-10:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-04:30], Thứ Ba:[07:30-04:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu Sài Gòn - Lái Thiêu