Trường Cao Đẳng Điện Tử – Điện Lạnh Hà Nội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 10, Đường Đ. Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3767 3896
Trang web dtdl.edu.vn
Vị trí chính xác 21.037.062.199.999.900, 1.057.973.799


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội ở đâu?

Số 10, Đường Đ. Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Cao đẳng nghề số 8 - Long Bình