Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3552 322
Trang web hct.edu.vn
Vị trí chính xác 20.879.797.999.999.900, 1.066.069.443


Địa chỉ Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng ở đâu?

Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - TƯ VẤN - ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG (BICONSI) - Phú Hoà