Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Tp.Hcm, Tăng Nhơn Phú B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 256 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3728 0003
Trang web hcmct.edu.vn
Vị trí chính xác 108.288.572, 1.067.826.576


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn - Phường 4