Trường Cao đẳng Hàng hải II, Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 232 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6281 8696
Trang web cdhanghai.edu.vn
Vị trí chính xác 10.811.389.199.999.900, 1.067.308.503


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II, Phước Bình