Trường Cao đẳng Viễn Đông, Quang Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Công viên phần mềm, Lô 2 Đường Số 16, Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3891 1111
Trang web viendong.edu.vn
Vị trí chính xác 108.518.403, 1.066.281.961


Địa chỉ Trường Cao đẳng Viễn Đông ở đâu?

Công viên phần mềm, Lô 2 Đường Số 16, Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Viễn Đông như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non Mi Sa