Trường Đại học Giao thông Vận tải, Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 279 Ba Tháng Hai, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3807 755
Trang web ptc.ut.edu.vn
Vị trí chính xác 103.829.053, 1.071.278.743


Địa chỉ Trường Đại học Giao thông Vận tải ở đâu?

279 Ba Tháng Hai, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Giao thông Vận tải như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc - Phường 2