Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, ĐHQG TPHCM. – Phường Linh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VQGX+7M3, Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6288 4499
Trang web hcmus.edu.vn
Vị trí chính xác 10.875.646.099.999.900, 1.067.991.699


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Khu đô thị