Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) – Cơ sở A, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 5299
Trang web ueh.edu.vn
Vị trí chính xác 10.783.089.799.999.900, 1.066.947.434


Địa chỉ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - Cơ sở A ở đâu?

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - Cơ sở A như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Thị Trấn Bến Cầu, Thuận Tây