Trường Đại học Mở TP.HCM – Cơ sở 1, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 0072
Trang web ou.edu.vn
Vị trí chính xác 10.776.328.399.999.900, 1.066.902.291


Địa chỉ Trường Đại học Mở TP.HCM - Cơ sở 1 ở đâu?

97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Mở TP.HCM - Cơ sở 1 như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II