Trường Đại học Ngoại thương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 91 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3259 5158
Trang web ftu.edu.vn
Vị trí chính xác 21.023.032.999.999.900, 105.805.437


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương