Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL39A, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3713 081
Trang web utehy.edu.vn
Vị trí chính xác 20.844.634, 10.600.876.439.999.900


Xem thêm:  Nhà A Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng