Trường Đại học Thái Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tân Bình, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3633 134
Trang web tbu.edu.vn
Vị trí chính xác 204.720.272, 10.631.881.229.999.900


Giờ làm việc của Trường Đại học Thái Bình như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II TP. HCM - Phường 25