Trường Hải Mobile

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 160 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 698 69 98
Trang web truonghaimobile.vn
Vị trí chính xác 208.450.077, 1.066.919.064


Địa chỉ Trường Hải Mobile ở đâu?

160 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Hải Mobile như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động - TT. Tràng Bỏm