Trường mầm non Bảo châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 097 462 56 25
Trang web
Vị trí chính xác 20.830.835, 1.067.116.523


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Tư­ Thục Mầm Non Quốc Tế Kinderworld