Trường Mầm Non Hữu Nghị Quốc Tế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 50 Đ. Quán Nam, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3764 827
Trang web is.hpu.edu.vn
Vị trí chính xác 20.834.865.399.999.900, 1.066.909.149


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non Long Phước, Long Phước