Trường Mầm non Kitty Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 43 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 909 87 67
Trang web
Vị trí chính xác 20.847.517.699.999.900, 1.066.797.397


Địa chỉ Trường Mầm non Kitty Hải Phòng ở đâu?

43 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm non Kitty Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Tư Thục Ngô Thời Nhiệm - Phước Long A