Trường Mầm Non Long Thạnh Mỹ – Long Thạnh Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 1 Phan Đạt Đức, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 270 73 65
Trang web mnlongthanhmy.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.842.659.099.999.900, 1.068.246.444


Địa chỉ Trường Mầm Non Long Thạnh Mỹ ở đâu?

Số 1 Phan Đạt Đức, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Long Thạnh Mỹ như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175213db539c043:0x211223434b573ae6

Xem thêm:  Mầm Non Đom Đóm - Thủ Dầu Một