Trường Mầm Non Nam Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 784 Trần Nhân Tông, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3790 392
Trang web
Vị trí chính xác 20.806.409.499.999.900, 10.663.869.249.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường mẫu giáo Hoa Lan, Phường 6