Trường mầm non Peter Garden Đặng Xá – Trường tốt và uy tín ở Gia Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số nhà 6.20-6.22 Lô 09, Đường DX11, Khu đô thị, Gia Lâm, Hà Nội 131000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3699 2333
Trang web business.site
Vị trí chính xác 21.015.421, 10.595.109.579.999.900


Địa chỉ Trường mầm non Peter Garden Đặng Xá - Trường tốt và uy tín ở Gia Lâm ở đâu?

Số nhà 6.20-6.22 Lô 09, Đường DX11, Khu đô thị, Gia Lâm, Hà Nội 131000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường mầm non Peter Garden Đặng Xá - Trường tốt và uy tín ở Gia Lâm như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non Sơn Ca 4 - Phường 4